Tidsbokning

Boka din tid
Din inledande konsultation med Björn sker per telefon och kostar 1200 SEK.
Eventuella efterföljande besök kostar 600 SEK och bokas endast om det finns ett behov. Kostnaderna för homeopatiska läkemedel och kosttillskott kan variera, men ligger oftast mellan 600 och 800 SEK per månad.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Dina rättigheter
Dina rättigheter som patient är skyddade enligt gällande lagar och regler. Detta innebär bland annat att du har rätt till konfidentialitet, och att all information som du ger till Björn Lundberg kommer att behandlas i enlighet med dataskyddslagen.