Tidsbokning

Boka din tid
Din inledande konsultation med Björn kostar 1800 kr, alternativt 1200 kr om du tar besöket via telefon/WhatsApp. Uppföljning kostar 600 kr och bokas endast om det finns ett behov. Kostnaderna för homeopatiska läkemedel och kosttillskott varierar och ligger oftast mellan 400 och 800 SEK per månad.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Dina rättigheter
Dina rättigheter som patient är skyddade enligt gällande lagar och regler. Detta innebär bland annat att du har rätt till konfidentialitet, och att all information som du ger till Björn Lundberg kommer att behandlas i enlighet med dataskyddslagen.