Homeopatisk behandling och kostnad

Homeopatisk behandling i Stockholm
Om du är intresserad av homeopatisk behandling i Stockholm, kan du ta i beaktande att Björn Lundberg är en praktiserande homeopat med över 35 års erfarenhet i yrket. Han har även fördjupat sig inom komplementärmedicin genom att starta och driva flera webbplatser, inklusive alternativmedicin.se, illnessfinder.com, remedyfinder.net och webhomeopath.com. Dessa sidor samlar idag över 180 000 medlemmar.

Björn Lundbergs bakgrund
Björn har genom sina studier på läkarprogrammet vid Karolinska Institutet i Stockholm utvecklat ett genuint intresse för medicin, och särskilt för komplementärmedicin, som han har ägnat mycket tid och eftertanke åt. Utöver detta har Björn fördjupat sig inom området differentialdiagnostik, en metod som används för att särskilja mellan sjukdomar med likartade symptom. Hans engagemang inom detta ämne syns tydligt i hans arbete med projektet illnessfinder.com.

Förberedelser inför ditt besök
Inför ditt första besök hos Björn kommer du att bli ombedd ta ett blodprov, som utvärderar mer än 50 olika markörer. Det tar vanligtvis fem arbetsdagar att få resultaten, som du sedan skickar till Björn för analys.

Din första konsultation
Vid ditt första möte, som varar mellan 40 och 60 minuter, kommer Björn att gå igenom dina symptom och livsstilsfaktorer i ljuset av ditt blodprovresultat. Denna information kommer att användas för att skräddarsy en individuell behandlingsplan för dig.

Behandlingsplan
Inom 24 timmar efter ditt besök kommer du att få en detaljerad behandlingsplan. Den kan inkludera olika terapier som homeopati, kosttillskott, kostråd och ayurveda.

Uppföljning
Efter omkring 6-8 veckor kommer du att bli ombedd ge en uppföljningsrapport, antingen via e-post eller telefon. Björn kommer sedan att justera din behandlingsplan baserat på dina uppgifter.

Kostnad
Din inledande konsultation med Björn kostar 1800 SEK, vilket omfattar en noggrann analys av ditt blodprov. Eventuella efterföljande besök är prissatta till 900 SEK och bokas endast om det finns ett behov. Kostnaderna för homeopatiska läkemedel och kosttillskott kan variera, men ligger oftast mellan 600 och 800 SEK per månad.

Boka tid
För att boka tid, vänligen kontakta Björn på e-postadress kontakt@homeopati.se eller på telefonnummer 070-695 33 65. Han är mest tillgänglig mellan klockan 07.30 och 08.30.

Företagsinformation
Företaget heter Lundberg Selection, med organisationsnummer 556448-2049.

Ansvarsfriskrivning
Informationen på denna webbplats är endast avsedd för generell information och bör inte betraktas som medicinsk rådgivning. Innehållet på denna webbplats är inte avsett att ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Sök alltid råd från din läkare eller annan behörig hälso- och sjukvårdspersonal med eventuella frågor du kan ha angående din hälsa.

Även om vi gör vårt bästa för att hålla informationen på denna webbplats korrekt och uppdaterad, tar vi inte ansvar för några felaktigheter, utelämnanden eller förändringar i relevant information efter publicering. Användningen av informationen på denna webbplats sker på egen risk. Vi tar inte ansvar för några skador eller problem som kan uppstå på grund av användningen av informationen på denna webbplats.

Om homeopati
Homeopati är en holistisk medicin som använder starkt utspädda ämnen för att stimulera kroppens naturliga läkningsmekanismer. Homeopatiska läkemedel föreskrivs baserat på patientens specifika symtom och deras upplevelse av dem.

Den första principen, Similia similibus curantur
Den första principen inom homeopati är “Similia similibus curantur” – likt botar likt. Det innebär att ett ämne som kan orsaka symtom när det intas i sin ursprungliga form kan användas i utspädd form för att behandla liknande symtom. Till exempel kan en binstick behandlas med utspädd bigift, som kallas Apis mellifica.

Principen att behandla liknande med liknande går tillbaka till Hippokrates (460-377 f.Kr.), men homeopati i sin nuvarande form har använts i över 200 år. Det var den tyska läkaren Samuel Hahnemann som upptäckte det. Han letade efter sätt att minska de skadliga biverkningarna av mediciner, som ofta innehöll giftiga ämnen. Han började experimentera med starkt utspädda doser av läkemedel och upptäckte att de blev mer effektiva och mindre giftiga när de utspäddes.

Den andra principen: minimidosen
Den andra principen inom homeopati är minimidosen. Paradoxalt nog blir det homeopatiska läkemedlet kraftfullare ju mer utspätt det är.

Den tredje principen: förskriva ett homeopatiskt medel i taget
Varje homeopatiskt läkemedel har sin unika profil och föreskrivs för en sjuk person som uppvisar en liknande symptomprofil.

Akut och kronisk behandling
Homeopatisk medicin kan delas in i två huvudkategorier: akut och kronisk behandling. Akut behandling används för nyligen uppstådda sjukdomar, antingen självbegränsande (som förkylning) eller de som kan förvärras om de inte behandlas (som lunginflammation). Kroppen kan övervinna dessa sjukdomar av sig själv över tid, men lämplig medicin kan stimulera kroppens naturliga läkningsprocess för att snabbare och effektivare återhämtning.

Kronisk eller konstitutionell behandling
Kronisk eller konstitutionell behandling är den andra huvudkategorin av behandling. Kroniska sjukdomar är långvariga eller återkommande hälsoproblem. Behandlingens längd och utmaningarna med att uppnå positiva resultat påverkas av flera faktorer, inklusive typen av problem, tidigare hälsorelaterad historia, familjehistorik, tidigare behandlingar och personens inneboende konstitutionella styrka. Målet är att hjälpa personen att återgå till välbefinnande genom individuell homeopatisk behandling.