Homeopatisk behandling och kostnad

Homeopatisk behandling i Stockholm
Om du är intresserad av homeopatisk behandling i Stockholm, kan du ta i beaktande att Björn Lundberg är en praktiserande homeopat med över 35 års erfarenhet i yrket. Han har även fördjupat sig inom komplementärmedicin genom att starta och driva flera webbplatser, inklusive alternativmedicin.se, illnessfinder.com, remedyfinder.net och webhomeopath.com. Dessa sidor samlar idag över 180 000 medlemmar.

Björn Lundbergs bakgrund
Björn är utbildad homeopat och har över 35 års erfarenhet av att behandla patienter med homeopati. Han har genom sina studier på läkarprogrammet vid Karolinska Institutet i Stockholm utvecklat ett genuint intresse för medicin, och särskilt för komplementärmedicin, som han har ägnat mycket tid och eftertanke åt.

Din första konsultation
Vid din första konsultation, som varar mellan 30 och 60 minuter, kommer Björn att gå igenom dina symptom och livsstilsfaktorer. Denna information kommer att användas för att skräddarsy en individuell behandlingsplan för dig.

Behandlingsplan
Inom 24 timmar efter ditt besök kommer du att få en detaljerad behandlingsplan. Den kan inkludera olika terapier som homeopati, kosttillskott, kostråd och ayurveda.

Uppföljning
Efter cirka 6-8 veckor har du möjlighet att ge en uppföljningsrapport via e-post eller telefon. För detta tillfälle tillkommer en kostnad på 600 kr. Björn kan då justera din behandlingsplan efter dina behov.

Kostnad
Digital konsultation (telefon eller WhatsApp): 1200 kr.
Eventuell uppföljning: 600 kr. Kostnaderna för homeopatiska läkemedel och kosttillskott kan variera, men ligger oftast mellan 400 och 800 kr per månad.

Boka tid
För att boka tid, vänligen kontakta Björn på e-postadress kontakt@homeopati.se.

Företagsinformation
Företaget heter Lundberg Selection, med organisationsnummer 556448-2049.

Ansvarsfriskrivning
Informationen på denna webbplats är endast avsedd för generell information och bör inte betraktas som medicinsk rådgivning. Innehållet på denna webbplats är inte avsett att ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Sök alltid råd från din läkare eller annan behörig hälso- och sjukvårdspersonal med eventuella frågor du kan ha angående din hälsa.

Även om vi gör vårt bästa för att hålla informationen på denna webbplats korrekt och uppdaterad, tar vi inte ansvar för några felaktigheter, utelämnanden eller förändringar i relevant information efter publicering. Användningen av informationen på denna webbplats sker på egen risk. Vi tar inte ansvar för några skador eller problem som kan uppstå på grund av användningen av informationen på denna webbplats.

Om homeopati
Homeopati är en holistisk medicin som använder starkt utspädda ämnen för att stimulera kroppens naturliga läkningsmekanismer. Homeopatiska läkemedel föreskrivs baserat på patientens specifika symtom och deras upplevelse av dem.

Den första principen inom homeopati, Similia similibus curantur
Innebär att ett ämne som orsakar liknande symtom som de som en patient upplever kan användas för att behandla dessa symtom. Detta kallas likhetsprincipen. Till exempel kan en person som upplever huvudvärk, rinnande näsa och nysningar som ett resultat av en förkylning behandlas med homeopatiska läkemedel som innehåller ämnen som kan orsaka liknande symtom, till exempel nässlor eller vitlök.

Likhetsprincipen är baserad på teorin att kroppen har en inneboende läkningsförmåga som kan stimuleras genom att tillföra ämnen som orsakar liknande symtom. När kroppen utsätts för dessa ämnen reagerar den genom att starta en läkningsprocess.

Principen att behandla liknande med liknande går tillbaka till Hippokrates (460-377 f.Kr.), men homeopati i sin nuvarande form har använts i över 200 år. Det var den tyska läkaren Samuel Hahnemann som upptäckte det. Han letade efter sätt att minska de skadliga biverkningarna av mediciner, som ofta innehöll giftiga ämnen. Han började experimentera med starkt utspädda doser av läkemedel och upptäckte att de blev mer effektiva och mindre giftiga när de utspäddes.

Den andra principen: minimidosen
Innebär att homeopatiska läkemedel är mest effektiva när de är starkt utspädda. Läkemedlen fungerar genom att stimulera kroppens naturliga läkningsförmåga, och att detta stimulerande effekt är beroende av läkemedlets spädningsgrad.

Den tredje principen: förskriva ett homeopatiskt medel i taget
Varje homeopatiskt läkemedel har sin unika profil och föreskrivs för en sjuk person som uppvisar en liknande symptomprofil.

Akut och kronisk behandling
Homeopatisk medicin kan delas in i två huvudkategorier: akut och kronisk behandling. Akut behandling används för nyligen uppstådda sjukdomar, antingen självbegränsande (som förkylning) eller de som kan förvärras om de inte behandlas (som lunginflammation). Kroppen kan övervinna dessa sjukdomar av sig själv över tid, men lämplig medicin kan stimulera kroppens naturliga läkningsprocess för att snabbare och effektivare återhämtning.

Kronisk eller konstitutionell behandling
Kronisk eller konstitutionell behandling är den andra huvudkategorin av behandling. Kroniska sjukdomar är långvariga eller återkommande hälsoproblem. Behandlingens längd och utmaningarna med att uppnå positiva resultat påverkas av flera faktorer, inklusive typen av problem, tidigare hälsorelaterad historia, familjehistorik, tidigare behandlingar och personens inneboende konstitutionella styrka. Målet är att hjälpa personen att återgå till välbefinnande genom individuell homeopatisk behandling.